นี่คือ Onia Lauren
ยอดนักเล่าเรื่อง

นักเล่าเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ ที่ทุ่มเทให้กับสิ่งที่นอกเหนือจากตัวเอง ภารกิจนั้นรวมอยู่ในเรื่องราวของเธอ ซึ่งรวบรวมและแสดงคุณค่าที่เธอเชื่อและต้องการให้ผู้อื่นยอมรับเป็นของตนเอง

facebook github WordPress